Företagspresentation

Bee Management Group är ett aktiebolag som säljer konsulttjänster inom Management. Med Management menar vi hur man får saker gjorda. Vi vänder oss i första hand till företagsledningar och styrelser.

Basen är Västsverige, men vi opererar även gärna i ett större område.

Bee Management Group är grundat av personer med lång erfarenhet från näringsliv och förvaltning. Konsulterna i företagsgruppen är handplockade för att klara de krav som dagens organisationer ställer. Vi är fokuserade på kundens behov, att finna lösningar samt att genomföra dessa utan att krångla till det.

We make it happen!

Vår slogan är är ingen slump, vi är fokuserade på resultat. En organisation som inte ständigt förbättrar sig, tappar konkurrenskraft.

Ständiga Förbättringar är ett av våra nyckelord.

Värderingar

Vi stödjer och verkar enligt SIQ grundläggande värderingar. Bland SIQ 13 värderingar vill vi särskild betona följande som vi anser utgör framgångsfaktorerna för en organisation.

  • Kundorientering
  • Processorientering
  • Engagerat ledarskap
  • Allas delaktighet
  • Ständiga förbättringar
  • Faktabaserade Beslut
Vikten av kundfokus kan inte nog understrykas, Mahatma Gahndi uttryckte det så här;

"Kunden är den viktigaste besökaren i våra lokaler. Han är inte beroende av oss, utan vi är beroende av Honom. Han stör inte vårt arbete, han är ändamålet med det. Han står inte utanför vår verksamhet, han är en del av den. Vi gör inte honom en tjänst genom att ge honom service. Han ger oss en tjänst som låter oss göra det."

Mahatma Gahndi

We make it happen!
Vår slogan är är ingen slump, vi är fokuserade på resultat.