Tjänster

Vi inom Bee Management Group har gedigen erfarenhet av näringsliv och förvaltning. Vi vet vad dagens organisationer vill ha – Resultat.

För att uppnå bästa resultat krävs ibland medverkan av flera olika specialister, av yttersta vikt är att dessa samverkar för kunden. Det är här Bee Management Group har sin styrka, vi har resurser inom många olika specialist funktioner som samverkar för kundens bästa.

Bee Management Grundanalys

Vi genomför en analys av verksamheten, utifrån denna analys tillsätter vi resurser för att genomföra beslutade förbättringar tillsammans med kunden. Vi kan också gå direkt på åtgärder där kunden redan har ett förutbestämt förbättringsområde, ibland är en kombination bästa utgångsläge.

Flera av våra konsulter har gedigen erfarenhet från Automotive i ledande befattningar, vi ställer hela vår erfarenhet och kunnande till Ert förfogande.

Bee Management Grundanalys

Vi erbjuder en analys av Er verksamheten, Bee Management Grundanalys. Analysen bygger på SIQ Modellen för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, den mest använda modellen i Sverige.

Analys
Vi utför en strukturerad genomlysning av Er verksamhet med inriktning på prioriterade förbättringsområden till fast pris.

Rapport
Resultatet av analysen är en rapport där vi ger konkreta förslag på förbättringsområden, och om möjligt offererar fast pris på genomförandet.

Genomförande
Med grundanalysen som bas, tar vi tillsammans med Er fram en strukturerad handlingsplan, samt implementerar och kvalitetssäkrar processerna.

Resultat
Vårt arbete ger effektivare processer, verktyg för ständiga förbättringar samt mätbara resultat.

Uppföljning
Vi följer upp och stödjer Ert arbete med ständiga förbättringar, av Era processer. Det är dock av yttersta vikt att Ni och Er organisation känner delaktighet och ägarskap, det är en förutsättning för varaktighet

Vi erbjuder en analys av Er verksamheten, Bee Management Grundanalys.